Strategy is a pattern in a stream of decisions

 

 ‘De Vlaamse Waterweg

  STRATEGISCH ADVIES 2016-2021

 In 2016 herdacht Codecrea  de proces- en communicatiestrategie van Seine Schelde Vlaanderen.  Wat we eerst veranderden was het invoegen van objectieve parameters om communicatiebeslissingen te onder bouwen. Die koppelden we aan een communicatie- en marketingstrategie met data-driven aanpak. Data geven ons een manier om trajecten die zijn vastgelopen op vastgeroeste denkbeelden, hiërarchie, tunnelvisie of stellingenoorlogen, vlot te trekken. Ze staan los van persoonlijke voorkeuren of buikgevoelens

 We zorgen voor een breder verhaal en een sociale mediastrategie met gerichte campagnes. Sinds we de campagnes uitrollen, profileert Seine Schelde Vlaanderen en afdeling West zich toekomst-gerichter, meer (inter)nationaal aanwezig en is de zoektocht naar meer synergie gestart met wederzijds versterkende spelers. Er waait nu een nieuwe wind.

 Deelprojecten vallen in de prijzen. De Reep werd de Strafste Gentenaar 2018, de Seine-Schelde deelprojecten  ‘Leieboorden in Kortrijk’ wonnen de Prijs Publieke Ruimte 2019 en Harelbeke en Ingelmunster stonden op één en twee bij de publieksronde van de Publica awards 2020.

 

Departement Omgeving

AANPAK PARTICIPATIE & CO-CREATIE

2017

Opleiding voor planners, MER-deskundigen en team strategie m.b.t. veranderingen in de procedure op vlak van participatie en interactie. Uitwerken van een roadmap voor Vlaamse testcases integratie plan-MER en GRUP (i.s.m. Voorland en Intoe).

Ruimte Vlaanderen

HORIZONTAAL PROGRAMMA MANAGEMENT

2015-2016

Ontwerp en begeleiding van het horizontaal programma management bij het traject rond moderniseren van het actieprogramma grondbeleid. Ontwikkelen van een horizontaal beleidsnetwerk binnen de Vlaamse Overheid. Begeleiden van een kennisnetwerk over-de-grenzen-van-de-overheidshokjes-heen met (boven)lokale overheden en marktpartijen.