Strategy is a pattern in a stream of decisions

De Vlaamse Waterweg

STRATEGISCH ADVIES 2017-2018-2019-2020

Codecrea verzorgt strategische begeleiding en ondersteuning voor Seine Schelde Vlaanderen, een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv met steun van de Europese Unie. Het project wil van de binnenvaart een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg  maken.

Op die manier kan de binnenvaart deel uitmaken van een broodnodige modal shift die onder meer moet resulteren in minder files op onze dichtslibbende wegen, een verhoging van de logistieke efficiëntie en schoner milieu. Per gepresteerde tonkilometer is de uitstoot van CO2 van de binnenvaart twee derden minder dan die van het wegvervoer.

Intern werd een strategische omslag gemaakt naar een meer data-gedreven aansturing van de communicatie, waarbij het traditionele zender-ontvanger model van communicatie werd ingeruild voor een meer eigentijdse, interactieve, sociale en proactieve aanpak.

Social media, co-creatieve trajecten en interactie-momenten werden omarmd en ingezet als middelen om een permanente dialoog met stakeholders aan te gaan, positieve relaties uit te bouwen en te onderhouden vanuit een perspectief gestoeld op dienstbaarheid en dienstverlening.

Om een zeer specifieke doelgroep van ondernemers en logistiek managers  warm te maken voor de binnenvaart, werden technieken uit de digital marketing geïntroduceerd.

Er werd een marketingfunnel opgezet, waarbij ondernemers via gerichte targetting en met behulp van segmentering en aangepaste boodschapen richting beoogde conversie worden begeleid

Departement Omgeving

AANPAK PARTICIPATIE & CO-CREATIE

2017

Opleiding voor planners, MER-deskundigen en team strategie m.b.t. veranderingen in de procedure op vlak van participatie en interactie. Uitwerken van een roadmap voor Vlaamse testcases integratie plan-MER en GRUP (i.s.m. Voorland en Intoe).

Ruimte Vlaanderen

HORIZONTAAL PROGRAMMA MANAGEMENT

2015-2016

Ontwerp en begeleiding van het horizontaal programma management bij het traject rond moderniseren van het actieprogramma grondbeleid. Ontwikkelen van een horizontaal beleidsnetwerk binnen de Vlaamse Overheid. Begeleiden van een kennisnetwerk over-de-grenzen-van-de-overheidshokjes-heen met (boven)lokale overheden en marktpartijen.

De toekomst van Brugge

PARTICIPATIE EN CO-CREATIE RUIMTE

2015-2016

Communicatiestrategie Seine Schelde Vlaanderen. Begeleiden van de interne mindshift naar meer interactieve communicatie.
Pers- en social mediamonitoring en -analyse, persberichten, presentaties, opleidingen en faciliteren van co-creatieve trajecten bij deelprojecten.

In September 2017 lanceerden we bij het deelproject Bossuit-Kortrijk ook de babbelboot, een nieuwe manier om meningen te verzamelen van pers, politici en breed publiek.