CO-CREATIE

Co-design workshop Oostkamp

CHARETTE OVER INRICHTING FABIOLALAAN

Juni 2016

In Oostkamp zaten ontwerpers, overheden, ontwikkelaars en omwonenden een volgeboekte week samen rond tafel. Op het einde van de week was er een gedragen ontwerp voor het gebied tussen de E40 en Brugge. De werkvorm was die van een ‘charette’. De betrokken experts waren van VONT, BOGDAN en LEO VAN BROECK, BURO II, BUUR, BASTA en Codecrea. De project¬≠ontwikkelaars en initiatiefnemers waren Bostoen, Matexi en Novus.

Alles gebeurt in samenwerking met de lokale overheden, architect, bouwaannemer en toekomstige bewoners zelf. Samen met Spotted Zebrascollega An Baert trekt Iris Catteeuw de groepsvorming van een toekomstige bewonersgroep.

Maarkebeeksessies

ONTWERPSESSIES

2015-2017

Co-design met provincie oost-vlaandren
Ontwerpers, overheden, ontwikkelaars en sleutelfiguren werden zowel voor de globale gebiedsvisie als deelzone gericht uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwerpsessies. Die verliepen meestal over twee dagen. Ze starten telkens met een gezamenlijke terreinverkenning. De tweede dag werden de opmerkingen van de tussenliggende avondsessie verwerkt en werden de laatste ontwerpen verfijnd. De ontwerpers zijn Fris in het landschap en CLUSTER.

De bedoeling was om het kluwen van expertises, procedures, stellingen en tegenargumenten samen te ontwarren. Aan deze avond ging een participatieve agendasetting via sociale media en webtool vooraf.

sessies in kinderformaat

Speelexperts aan het werk
Met picto’s en voorbeeldfoto’s konden kinderen van 4e tot 6e leerjaar het keuzeproces mee-maken voor de inrichting van hun toekomstige speelplek.

(Groot)ouders waren geprikkeld om ‘s avonds ook hun voorkeuren en meningen te komen aangeven. Via ‘onschuldige’ kinderhanden en volwaardige speelexperts werd materiaal verzameld die als input diende voor de ontwerpsessie met experts.

Ontwerpen met stadsdiensten

Beleidsplan ruimte brugge

Maat ontwerpers & voorland
Het beleidsplan ruimte die nu voorligt, is het resultaat van een coproductieproces dat begon met een ontwerpsessie met alle stadsdiensten.

Codecrea stond mee in voor de begeleiding daarvan. Met de toekomst van Brugge ontwierpen we ook de aanpak om het gesprek aan te gaan met burgers en middenveld. Zo waren er verkennende tafelsessies, de ‘week van de ruimte’ in september en drie stadsdebatten in het najaar van 2016.

ONTWERPSESSIE ACCOSITE

COPRODUCTIE

met Project2, Buur & Levuur
De Accosite in Leuven stond jarenlang leeg. Na hevig buurtprotest haakte de eerste ontwikkelaar af. Project2 en BUUR pakten het anders aan. In samenwerking met Levuur en Codecrea organiseerden ze voor buurtbewoners twee intensieve co-creatieworkshops.

De uitkomst was een ontwerp met drie langwerpige volumes voor studenten-, assistentie- en gezinswoningen met tussendoor plekjes en doorgang voor de buurt.