WordPress databasefout: [Table 'codecrea_be.www_et_divi_ab_testing_stats' doesn't exist]
SHOW FULL COLUMNS FROM `www_et_divi_ab_testing_stats`

Co-Creatie - Codecrea

GRAs groeit niet door eraan te trekken…

360° aanpak communicatie SEINE SCHELDE VLAANDEREN

De Vlaamse Waterweg, Regio West

In 2016 herdacht Codecrea de stakeholder- en communicatiestrategie van Seine Schelde Vlaanderen. We troffen de communicatie aan zonder breder verhaal, link met de modal shift, stadsvernieuwing, natuur of beleving. Er waren geen interactieve events, geen sociale media, geen priming- of imagocampagnes, geen responsieve website.

Wat voegden eerst objectieve parameters toe om communicatiebeslissingen te onderbouwen en koppelden dat aan een data-driven aanpak die los staat van persoonlijke voorkeuren of hiërarchie.

Sindsdien profileren we Regio West en het project Seine Schelde meer toekomstgericht. We zijn lokaal en internationaal meer aanwezig en werken meer in synergie met de partners.

 

Al vier jaar houden we Seine Schelde Vlaanderen op koers. We faciliteren zowel de overkoepelende en de deelproject gebonden externe communi-catie als de interne interactie mindshift. Codecrea bedenkt voor complexe trajecten communicatie-oplossingen die écht het doelpubliek bereiken en betrekken. Met of zonder stekker. In ieder geval waterdicht.

Codecrea werkt al ruim een decennium voor De Vlaamse Waterweg (Sigmaplan, Water in de Stad, Regio West). We durven daarbij creatief omgaan met de communicatie-comfortzone van de watergebonden overheden. Bv. VR-sessies Stads-vaart, grafittisluis in de polders van Kruibeke, tijdelijk ruimtegebruik bij Leiewerken, diverse belevingsacties én -tochten, participatieve omgevingskunst in Sigmagebied Vlassenbroek…

Wat Codecrea voor Regio West doet:

* Communicatie-, content- en sociale mediastrategie en advies

*Mindshift naar data-driven (evidence based) communicatie 

* Stakeholderanalyse, -strategie en -management deelprojecten

* Dagelijkse pers- en mediamonitoring Regio West en management DVW

* Ontwerp en monitoring campagnes

* Op koers houden Seine Schelde Vlaanderen, projecten Noordrand Gent

WIJ GAAN VOOR DE LONG RUN

Planvorming lange termijnbeheer hoogactief afval NIRAS

Als gevolg van het gebruik van kernenergie, van 1975 tot 2025, en als gevolg van andere nucleaire toepassingen in de geneeskunde, in het onderzoek en in de industrie, is er hoogradio-actief en/of langlevend afval in België ontstaan dat veilig beheerd moet worden, zowel nu als in de toekomst. Dit afval wordt momenteel veilig opgeslagen.

Opslag in speciaal daartoe ontworpen gebouwen is veilig, maar is slechts een tijdelijke beheerstap, tot ongeveer 100 jaar. De vraag is nu hoe dit type afval op lange termijn veilig en verantwoord beheerd moet worden, dat wil zeggen gedurende de honderdduizenden jaren dat het een gevaar vormt voor mens en milieu. 

 In haar ontwerpplan van april 2020 stelt NIRAS als nationale beleidskeuze voor het langetermijnbeheer van hoogactief en/of langlevend afval geologische berging op Belgisch grondgebied voor.

Al ruim een decennium schrijft Iris, de trekker van Codecrea, mee aan dit complexe verhaal met een extreem lange tijdshorizon.

Eerst vanuit Resourse Analysis (later Technum, Tractebel) waar ze co-auteur was van Strategic Environmental Assessment (SEA) en meeschreef aan het afvalplan uit 2011. Ze volgde mee het participatieve proces op en stond in voor de analyse van de publieksraadpleging.

Iris onderzocht deeltijds in-huis governance processen vanuit (inter)nationaal vergelijkend perspectief met focus op politieke, academische en participatieve draagvlakvorming.

Afgelopen maanden werkte ze intensief aan de opmaak van het SEA en het ontwerpplan. Ze schreef niet-technische samenvattingen en zette een digitale webform op in het kader van de publieksraadpleging. Deze zomer verwerkte ze de 21.318 reacties tot een grondige analyse.

Wat Codecrea voor Niras deed:

* Procesontwerp afvalplan 2010 en  publieksbevraging 2020 en toekomstige participatieve aanpak.

* Procesbegeleiding SEA 2011 en 2020 : expert ethische, sociaal-maatschappelijke, procedurele en sitingspecifieke dimensie 

* Deeltijds in-huis onderzoek naar governance structuren voor multi-actor stakeholdermanagement in internationaal vergelijkend perspectief

* Technical writing: niet-technische samenvattingen, content voor brede communiciatie

* Webform, pers- & mediamonitoring en analyse publieksraadpleging

 

 

 

 

De instrumentenkoffer of co-creatiekit

Omdat we ons vakgebied kennen, kunnen we het ook weer loslaten. Onze ambitie ligt niet bij de productie van een eindrapport of vooraf gebetonneerd eindresultaat. Betrokken stakeholders primeren. Dat vereist werkvormen op mensenmaat en soms kinderformaat en niet van de ‘usual suspects’.

De ene werkvorm zorgt bv. dat iedereen aan het woord komt, de andere wakkert discussie aan of doet ons het denkproces van de andere ontdekken.

Kortom, co-creatie vergt voor ons eerst de inhoud en context scherp krijgen, en dan pas onze co-creatiekit aanspreken om een passende werkvorm (bv. prototyping, service design, pecha kucha, open space, Gibson, Charette, Playmobil/Lego spelelementen,…) Voor ons geen schroeven indraaien met een aardappelmesje, maar doordacht maatwerk.

Pas op helemaal op het eind ons zorgen maken over wat in de gebruiksaanwijzing moet (bv. online pre-campagne om betrokkenheid te verhogen, omkadering met posters, infographics, grafisch facilitator, interactieve kaarten).