CONSULTANCY
DATA-DRIVEN
COMMUNICATIE
STRATEGIE
MEDIA INTELLIGENCE
RISICOMANAGEMENT
STAKEHOLDERMANAGEMENT
PROCESbegeleiding
participatie
CO-creatie

OMGEVING
MOBILITEIT | water
INFRASTRUCTUUR
ENERGIE | klimaat
circulaire economie
BELEIDSINNOVATIE

Codecrea helpt overheden, organisaties en ondernemingen betere beslissingen nemen en gedragen oplossingen bouwen.

Codecrea ontwerpt, begeleidt en optimaliseert trajecten in het speelveld omgeving, klimaat, energie, infrastructuur en mobiliteit.

Codecrea bouwt strategische oplossingen vanuit een bijzondere expertise op vlak van beleidsinnovatie, stakeholdermanagement, procesbegeleiding, netwerking en co-creatie.

Codecrea koppelt methodologische expertise, doorgedreven inhoudelijke kennis van werkveld, context & procedures aan performante communicatie op maat.

Codecrea kiest resoluut voor een data-driven aanpak; alle strategische antwoorden die we formuleren staan in functie van het meetbaar realiseren van  heldere en nauwkeurig omschreven doelstellingen.

Codecrea combineert de meest actuele inzichten uit de sociale & digitale marketing en is al 10 jaar een voorloper op het vlak van media intelligence, met enkele langlopende partnerships met overheden en merken uit de (inter)nationale sportwereld als gevolg.