"Gras groeit niet door eraan te trekken"

CODECREA

co-design • co-creatie • data-driven communicatie

new-piktochart_23254322_f2be90e1ecbad8842277ad7111937b242217122f.png

Co-creatie

Ontwerpen en creëren gaat écht vlotter als je dat samen doet. Niet alleen omdat "wij' meer weten dan ik, de zogenaamde 'toegevoegde waarde'. Maar ook omdat er meer begrip ontstaat als je vanaf het begin kan volgen of het traject kan mee-maken. Hoe dieper je in het denkproces duikt of creatief durft omgaan met de comfortzone, hoe meer je eigenaar wil zijn van het eindresultaat.

Co-creatie is voor ons méér dan picto's, post-its of playmobil inzetten. Het is durven kaarten op tafel leggen en aanvaarden dat de neuzen in verschillende richtingen wijzen. Zolang er maar  gezocht wordt naar oplossingen en een duidelijk einddoel, vinden we samen een haalbaar en realiseerbaar resultaat. 

foto_25985986 (4).png

Instrumentenkoffer

Voor we onze instrumentenschuif opentrekken of de co-creatiekit bovenhalen, bestuderen we de context of leren we het terrein kennen. We zijn vertrouwd met complexe kwesties en een brede professionele habitat. Ruimte, stadsontwikkeling, energie, instrastructuur en mobiliteit zijn onze gemeenschappelijke ankerpunten.
Met ons netwerk doen we ook aan collectieve kennisopbouw m.b.t. co-design, prototyping, sociale innovatie, storytelling en social listening, sociocracy, theory U, teal4teal, cradle2cradle, spiral dynamics, 'Van Binnenuit'-methode, positive inquiry...
Kaart&co.jpg
 

Impact architecten

Velen hebben al een erg concreet beeld van HOE? het er na die verandering moet uitzien. Vaak weten we welke impact we willen zien of HOE? het eruit ziet op het einde van de rit: de 'overkant van de rivier'. Veel beter!  Maar we weten niet hoe we daar geraken. Dus duiken we er liever niet in of doen een sprong in het onbekende.

Bij Codecrea weten we het het wél moet. We slaan het 'hoe?' over en ontwerpen en begeleiden liever meteen het WAARMEE? We zetten samen stappen waarmee we aan die 'overkant' geraken. 

foto_25985986.png

No-nonsense

Codecrea werkt hands-on vanuit een ambachtelijke insteek. Enerzijds in wie we zijn: we stropen de mouwen op als we aan de slag gaan. We houden voeling en contact met zowel de mensen als de materie. Anderzijds in wat we doen: de hands-on aanpak. Met vaste hand en nauwkeurig ontwerpen we co-creatieve of data-driven oplossingen op maat.

We blijven daarbij scherpe vragen stellen. We durven conventionele paden verlaten en dieper graven dan het vakjargon. We verbergen ons niet achter containerbegrippen. We houden het helder en écht.

 
 
foto_25985986 (2).png