CONSULTANCY
Co-Creatie
Co-Design
Data-Driven
Communicatie

Codecrea ontwerpt, begeleidt en optimaliseert trajecten in het speelveld omgeving, ruimte, infrastructuur en mobiliteit.

Codecrea staat voor consultancy, met bijzondere expertise op het vlak van stakeholder-managementprocesarchitectuur, cocreatieve & participatieve trajecten.

We koppelen methodologische expertise en doorgedreven inhoudelijke kennis aan een performante communicatiestrategie.

Codecrea kiest resoluut voor data-driven communicatie, waarbij de sterke punten van een traditionele PR-werking gekoppeld worden aan de meest actuele inzichten uit de sociale & digitale marketing.

Door mensen te informeren, enthousiasmeren en te betrekken, bouwen we gedragen oplossingen voor verenigingen, overheden, organisaties  en ondernemingen.

 

Onze

Habitat

 

Codecrea is thuis in de wereld van ruimte, omgeving, infrastructuur & mobiliteit.

We kennen de beleidslijnen, procedures en convenanten maar staan tegelijk met onze voeten in het veld en tussen de mensen.

We maken het verschil door technische dossiers te vertalen naar maatschappelijk relevante verhalen.

Door mensen te informeren, enthousiasmeren en betrekken, bouwen we aan gedragen oplossingen.

Waar nodig gebruiken we creatieve en innovatieve manieren om ook de moeilijk te bereiken doelgroepen te activeren en te betrekken. 

 

Onze

PROJECTEN

 

Codecrea werkt samen met overheden, ondernemingen, organisaties en verenigingen in projecten, trajecten, processen en campagnes aan gedragen oplossingen.

Via verschillende vormen van participatie, inspraak, co-creatie/co-design en stakeholdermanagement betrekken we stakeholders & sleutelfiguren.

We beschikken over een bijzondere expertise om ook die doelgroepen die traditioneel moeilijker te bereiken en te activeren zijn, in het proces te betrekken.

Door data-driven te werken en analyseren, slagen we erin de individuele buikgevoelens te overstijgen en vastgelopen processen te deblokkeren op basis van objectieve data.

We gaan de dialoog aan, vertrekkend vanuit een doorgedreven kennis van de beleidslijnen, het wettelijk kader en de technische aspecten van dossiers. 

Vanuit die expertise werkten we onder meer mee aan volgende projecten.

Mobiliteit en Omgeving

 • Dossier R8/K-R8 regio Kortrijk
 • Noordzuidverbinding Limburg
 • Ontsluiting regio Midden-Kempen

Infrastructuur

 • Seine Schelde-project
 • Masterplan Kust
 • Sigmaplan
 • Zwinproject

Ruimte

 • Transitiesleutels open ruimtebeleid, grondbeleid en planprocessen
 • Gebiedsvisie Maarkebeekvallei
 • Toekomst van Brugge

Energie & Klimaat 

 • Beheer Radioactief Afval (Niras)
 • Belgian Offshore Grid (ELIA)
 • Klimaattafels W-Vlaanderen

MONITORING

 • Seine Schelde Vlaanderen
 • KVRS Waasland-Beveren
 • Week v/d Milieuvriendelijke Voertuigen

 

ONZE

Toolkit

 • Beleidskader :  procedures, covenanten, instrumentarium en strategie
 • Procesarchitectuur & -begeleiding
 • Data-driven Communicatiestrategie
 • Social Marketing | Digital Marketing | Conversie-optimalisatie
 • Integrale Monitoring (pers, media, web, social) voor brand, thema of sector
 • Co-design & prototyping / Co-creatie & participatie
 • Horizontaal programma­management 

ONZE
BREDE BAGAGE

We fietsen makkelijk door Vlaamse, federale en Europese beleidsomgevingen.

We werken multi-disciplinair, over de grenzen van de hokjes heen.

We kennen daarbij zowel  (beleids)technische als de communicatieve invalshoeken.

Als je alleen een hamer hebt ziet elk probleem eruit als een spijker. Veel bureau’s vertrekken vanuit 1 model, 1 oplossing, 1 strategie. Wij geloven niet in one-size-fits-all oplossingen.

In elk dossier kunnen we terugvallen op kwalitatieve en kwantitatieve data als fundamenten en instrumenten bij de opmaak van een strategie.

Onze toolbox is breed en gevarieerd: we schakelen vlot tussen klassiek en actueel, tussen traditioneel en creatief. We kunnen putten uit een breed netwerk aan specialisten zodat we voor elke context een oplossing op maat kunnen creëren.

SAMENGEVAT:

WAAR WE ONS ONDERSCHEIDEN

(unique selling proposition)

 

 

Codecrea combineert op unieke wijze een inhoudelijke expertise van beleidslijnen, procedures en convenanten, met een hedendaagse communicatiestrategie en PR-werking.

Een sterke offline werking gaat hand in hand met een online en datagedreven luik: we zijn digitale denkers en doeners.

We durven inzichten en technieken uit marketing en sales te hertalen naar en in te zetten in dossiers met een maatschappelijke dimensie.

Via gerichte targeting, segmentering en remarketting naar engagement-, custom- & lookalike audiences begeleiden we mensen met aangepaste boodschappen doorheen het ganse proces naar de uiteindelijke conversie, die aansluit bij de vooropgestelde doelstellingen.

Datagedreven denken is nooit een doel op zich. Het is een filosofie die garant staat voor doelgericht en transparent werken, met ruimte (en data) om bij te sturen op basis van voortschrijdend inzicht.

We verbergen ons daarbij niet in een doolhof van statistieken. De nadruk ligt bewust niet op de productie van ellenlange en lijvige rapporten; we gaan voor actionable insights en focussen op KPI’s in plaats van vanity metrics. We houden van een licht, helder en gestroomlijnd proces.

Op die manier toegepast, is datagedreven denken geen abstract doel, maar een middel dat toelaat om optimale resulaten te behalen op een kostenefficiënte manier.