Met
ANDERE
WOORDEN

Over 6 beleidsdomeinen die samen nadenken over efficiënter grondbeleid. Elk vanuit hun eigen expertise: “Vroeger hadden we nooit écht contact. Nu beseffen we welke schat aan kennis we hebben laten liggen

— ARTIKEL IN 13 MET GRIET LIEVOIS (RUIMTE VL),
KATRIJN MATTHYS (VLM) EN SABRINA PRIEUS (FACILITAIR BEDRIJF)

Bruggelingen zochten plaats. Na een oproep vonden ze 65 plaatsen. Daarvan selecteerden ze er zelf 9 toekomstplekken waarrond in 2016 een heel jaar actief werd gewerkt. Met tafelsessies was de toekomst van Brugge present op iedere plek om wat leefde te ondersteunen

— SOFIE RAPSAET, DE TOEKOMST VAN BRUGGE

Oh nee, voor ons geen modder. Dan moet ik van mijn moeder in bad. Bah. // Liefst speeltuigen die schommelen en draaien. Dan wapperen mijn haren. // Gecontroleerd verwilderen. mja… Zolang het maar niet té wild is, anders pakken de jongens die plek af…

— KINDEREN OVER HUN SPEELPLEK-TO-BE (SCHORISSE, MAARKEDAL)

” Gras groeit niet
door er aan te trekken “