CONSULTANCY
Co-Creatie
Co-Design
Data-Driven
Communicatie

Codecrea ontwerpt, begeleidt en optimaliseert trajecten in het speelveld omgeving, ruimte, infrastructuur en mobiliteit.

Codecrea staat voor consultancy, met bijzondere expertise op het vlak van stakeholder-managementprocesarchitectuur, cocreatieve & participatieve trajecten.

We koppelen methodologische expertise en doorgedreven inhoudelijke kennis aan een performante communicatiestrategie.

Codecrea kiest resoluut voor data-driven communicatie, waarbij de sterke punten van een traditionele PR-werking gekoppeld worden aan de meest actuele inzichten uit de sociale & digitale marketing.

Door mensen te informeren, enthousiasmeren en te betrekken, bouwen we gedragen oplossingen voor verenigingen, overheden, organisaties  en ondernemingen.